• Alternatif Mali MüşavirlikAlanında Tecrübeli Kadromuzla Hizmetinizdeyiz.

0312 385 35 33   |   İnönü Mahallesi 1701. Sokak Batıkent - ANKARA

Danışmanlık

Alternatif   Mali Müşavirlik Danışmanlık  ekibi,  sizlere  yüksek  kalitede uygulanabilir  çözümler sunacak, organizasyon ve süreç yapılandırma, ve uygulama projelerinde farklı sektörlerde tecrübe edinmiş danışmanlardan kuruludur.

 

Mali Müşavirlik ve Muhasebe Çözümleri


 • Yasal Muhasebe Hizmetleri (Defter Tutma)
 • E-defter Muhasebe Hizmetleri
 • Ar-Ge Merkezi / Tasarım Merkezi /Teknokent Muhasebe Hizmetleri
 • Vergi Beyan Hizmetleri
 • Muhasebe Sistemi Kurulum ve Sürdürme Hizmeti
 • Finansal Raporlama Hizmetleri (Gelir Tablosu, Bilanço, Bütçe, Nakit Akış)
 • Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi, Sanayi Odası Sicil Üyeliği
 • Mali Danışmanlık ve Tüm SMMM Hizmetleri

 

Vergi Danışmanlığı 

 

 • Vergi Planlama Danışmanlığı
 • Destek ve Teşvik Danışmanlığı
 • Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
 • Tasarım Merkezi Danışmanlığı
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Danışmanlığı

Teknik Bordro ve Personel Teşvik Çözümleri

 • Personel Maaş, Ek Kazançlar ve Fazla Mesai Hak Ediş Hesaplamaları
 • Ücretlerden Yasal Kesinti Hesaplamaları (Vergi, SGK Primleri, Mahkeme Kararlı Kesintiler, Otomatik Katılımlı BES vb.)
 • Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ve Teknokent’ler İçin Personel Ar-Ge Teşvik Hesaplamaları
 • Banka Ve Finans Kuruluşlarına Ücret, AGİ, Avans, Prim Ödeme Listelerinin Hazırlanması /Yüklenmesi
 • Otomatik Katılımlı BES Portallarının Kullanımı
 • Personel Ücret Raporları
 • Ücret Hesap Pusulası Gönderimi
 • Personel Bütçe Raporları, İcmalleri
 • Yasal Bildirimler
 • Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Bildirimi
 • Personel SGK İşe Giriş İşlemlerinin Yürütülmesi
 • İstihdam Teşvikleri Yönetimi

Mevzuat- Risk ve Süreç Yönetimi 

 • Şirket Kurumsal Yönetim Süreçlerinde Danışmanlık (Genel Kurul, Yönetim Kurulu Vb.)   
 • Aile Anayasası Ve Kurumsallaşma Süreç Yönetimi  
 • Birleşme Ve Devralma 
 • Ticaret Sicil Operasyonları Süreç Yönetimi  
 • Kişisel Verilerin Korunması Uyum Danışmanlığı

Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi


 • Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon Stratejilerinin Oluşturulması ve Yönetilmesi
 • Ar-Ge Merkezleri İçin Analiz/Kurulum/Teknik Sürdürme Çalışmaları
 • Tasarım Merkezleri İçin Analiz/Kurulum/Teknik Sürdürme Çalışmaları
 • Start-Up ve Kuluçka Merkezleri İçin Teknik Danışmanlıklar
 • KOSGEB Destekli TEKMER Kurulumu ve Sürdürülmesi
 • Teknoloji Transferi Yönetimi
 • FSMH Transferi ve Yatırımcı Eşleştirmeleri
 • Akademi ile Sanayi Arasındaki İş Birliği İçin Akademik Danışmanlık
 • Proje Odaklı Öğretim Elemanı – Firma Eşleşmelerinin Yapılması

Kurumsal Finansman Danışmanlığı


 • Şirket devirlerinde, devreden hissedarlar adına müzakerelerin ve süreçlerin yönetimi
 • M&A ( Birleşme & Satın Alma ) işlem yapılandırması
 • Şirket devirlerinde hedef şirket değerlendirmesi ve analizi
 • İşleme dair şirket incelemesi (due diligence yapılması (finansal, vergi, mevzuat, hukuk, patent, bilgi teknolojileri vb.) )
 • Şirket değerleme hizmetleri
 • Satın alım borç finansmanı sürecinin bankalar nezdinde koordinasyonu/yönetimi
 • Yerel ve uluslararası piyasalardan borç finansmanı bulunması ve sürecin yönetilmesi
 • Yeni yatırım fizibilite analizi
 • Şirketin girişim sermayesi fonlarına ve yatırıma hazır hale getirilmesi
 • Şirketin girişim sermayesi fonları nezdinde pozisyonlanması
 • Yatırıma dair tüm finansal, vergisel, hukuki ve ticari müzakerelerin koordinasyonu/yönetilmesi
 • Şirket ve hissedarlar ile girişim sermayesi fonları arasındaki hukuki sözleşme prensiplerinin koordinasyonu

 

 

 

 

Paylaş